بررسی عدد 666 در فروماسونری !!!

666-celebrity-wallpaper.jpg

الهاماتی از مکاشفات یوحنا 

بقیه در ادامه ی مطلب 

 


لطفا به این متن از کتاب انجیل توجه کنید! الهام 13 کتاب انجیل: و من در کنار ساحل دریا ایستادم ودیدم دیوی از دریا بیرون آمد در حالی که 7 سر داشت و 10 شاخ که روی 10 تاجش بود و روی سرش اسم کفر بود! و دیدی دیدم که شبیه پلنگ بود و پا هایش شبیه خرس و دهانش همچون دهان شیربود.

و آن اژدها تمام قدرت و تاج تخت خود را به او بخشید!و او همه را مجبور میکند تا اسم او را در ئست راست یا بر پیشانیش داشته باشد! و هیچکس نمیتواند بخرد و بفروشد مگر اینکه آن عدد را با خود داشته باشد و آن عدد 666 است!

666__The_Beast.jpg  

خوب متوجه شدید که عدد 666 در انجیل عدد شیطان است! و ما به شما ثابت میکنیم که این عدد برای فروماسون ها و شیطان پرستان و یهودیان مقدس است!!

666-22.jpg 

666 برای ماسونها و شیطان پرستها مقدس است میدانید چرا؟ دلایل متفاوتی دارد از جمله

d666phoenixrising.jpg 

 درانجیل در قسمت مکاشفه یوحنا آمده است که 666 عدد شیطان است البته بعضی از مسیحیان میگویند دروغ است وما این عدد را 616 ترجمه میکنیم واینها عمدا" آنرا 666 میکنند در واقع آنها هر چیزی که نمادی در دین باشد آنرا تغییر میدهند وعموما" سعی میکنند آنرا کاملا" برعکس نمایند.

666xg6.jpg 

دلیل دیگر همین ستاره 6پر (هگزاگرام) است که تشکیل شده از 6 ظلع 6 زاویه 6 مثلث کوچک یعنی سه تا شش 666 به هر حال 666 تحت عنوان شماره تلفن شیطان بعنوان یکی از مهمترین کلیدواژه های ماسونها وشیطان پرستان برایشان مقدس است

h666sl.jpg 

 

 

...
نوشته شده توسط میثم کشاورز معتمدی در ۱۳٩٠/۱/۱٩ ساعت ۸:۱٩ ‎ب.ظ | لینک    پيام هاي ديگران()